МС Реши да освободи държавните болници от внасяне на отчисления от печалбата за 2016 г.

МС Реши да освободи държавните болници от внасяне на отчисления от печалбата за 2016 г. Министерски съвет взе решение да освободи болничните лечебни заведения с държавно участие в капитала от внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2016 г. Това съобщи служебният здравен министър д-р Илко Семерджиев в социалната мрежа Фейсбук.
Промяната е продиктувана от взетото решение от МС, което гласи, че 50% от печалбата на държавните фирми ще отива в бюджета. Това се отнася за финансовата 2016 година. От обхвата на разпореждането са изключени болниците, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране.
Извън него са и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, тъй като водният сектор е в процес на реформа и изпълнява предварителни условия на Еврокомисията, без които няма да бъдат усвоени евросредства за периода 2014-2020 година, съобщава Investor.bg
Крайният срок за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2017 г. Дружествата, които съставят консолидиран годишен финансов отчет, трябва да се издължат до 15 юли 2017 г.
По-рано днес стана ясно, че вицепремиерът по социални политики и министър на здравеопазването е определен за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. Направената промяна е свързана с новата структура на правителството и функционалните компетентности на вицепремиера Семерджиев, уточниха от Министерски съвет.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД