Отлага се въвеждането на автентификатор

Отлага се въвеждането на автентификаторМинистерството на здравеопазването отлага въвеждането на пръстовия автентификатор в извънболничния сектор, съобщава zdrave.net.
Това ще стане чрез нормативно стартиране на процедура по отказ за въвеждане на пръстовия автентификатор в извънболничната помощ през 2017 г. и отлагането му за 2019 г., е разяснил здравният министър и вицепремиер д-р Илко Семерджиев. От становищата на заинтересованите от процеса органи и организации, а именно БЛС, БЗС, пациентски организации и организации на лечебни заведения, както и от становището на компетентната институция – НЗОК, става категорично ясно, че не е налице обективна възможност за въвеждането на пръстовия автентификатор в извънболничната помощ на този етап, е посочил д-р Семерджиев.
Той е допълнил, че според НЗОК съществува сериозен риск от преждевременното въвеждане на автентификатора, тъй като прилагането му и в извънболничната помощ може да причини срив в сървърната част на регистрационната система на касата, която понастоящем обслужва болничната помощ.
Сривът би причинил възникването на редица комуникационни проблеми, които биха били в ущърб основно на пациентите, тъй като ще затруднят достъпа им до медицинска помощ, е коментирал и заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов, като е допълнил, че по силата на Закона за здравето всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ, която да отговаря на принципите на своевременност, достатъчност и качество. Според Гайдов остава открит въпросът защо предходното ръководство на МЗ не е взело мерки за въвеждане на пръстовия автентификатор в извънболничната помощ в срок и защо е допуснало въвеждането му в болничната помощ със закъснение.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД