Проектът за лечение на хроничен вирусен хепатит С ще се подлага на обществено обсъждане

Проектът за лечение на хроничен вирусен хепатит С ще се подлага на обществено обсъжданеНЗОК публикува за обществено обсъждане проект на „Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 - годишна възраст в извънболничната помощ“.
Изискванията за приложение на безинтерферонова терапия при лечение на хепатит С са съгласувани с националните консултанти по медицинска специалност „Гастроентерология“, с председателя на Българското дружество по гастроентерология и с външни експерти по същата специалност.
Поради надделяващия обществен интерес и в полза на пациентите, Изискванията ще влязат в сила от 1 март 2017 г., пише в съобщение на сайта на Касата.
Около 21 млн. лв. са разходите на НЗОК за лекарствена терапия за домашно лечение на пациенти с Хепатит С за 2016 г. Сумата включва както безинтерефоронова терапия, така и стандартна интереферонова терапия. С приемането на Изискванията, до края на тази година за лекарствена терапия за домашно лечение на 650 пациенти с Хепатит С институцията ще похарчи толкова, колкото и през миналата година - 21 млн. лв.
От НЗОК посочват, че ефектът от прилагането на Изискванията ще бъде значително по-голям от миналогодишния:
- 95-97% успеваемост от лечението с безинтереферонова терапия (директно действащи антивирусни средства), което е двукратно по-висока успеваемост спрямо стандартната интерферонова терапия;
- от лечението ще бъдат обхванати и пациенти с по-леки форми на чернодробно увреждане;
- в по-дългосрочен план – намаляване на броя на заболелите от Хепатит С, както и намаляване на броя на хоспитализациите поради липса на усложнения от лечението;
- социален ефект – обхващат се млади пациенти в начален стадий на заболяването, при които е възможно пълно излекуване, възможност за социална реализация и запазване на репродуктивните им способности.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД