33 АГ болници в страната ще получат над 430 високотехнологични апарати

33 АГ болници в страната ще получат над 430 високотехнологични апаратиОбщо 33 болници в страната ще получат над 430 високотехнологични апарата. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ. Техниката е предназначена за отделенията по неонатология и акушерство и гинекология.
Лампи за фототерапия и интензивна фототерапия на новородени, инфузионни помпи, дефибрилатори, ЕКГ апарати, ултразвукова апаратура 2D и 3D, са само част от новите технологии, с които ще разполагат въпросните лечебни заведения.
Между тях ще бъдат разпределени и още 22 броя високотехнологични кувиози за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, 26 броя кувиози за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, 45 броя кувиози за специални грижи за новородени, както и 33 броя транспортни кувиози с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца.
Апаратурата е осигурена по проект „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. МЗ е бенефициент по Програма БГ07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
Намаляване на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната, както и подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всички 28 области в страната. Това са основните цели на проекта, който е на обща стойност от 6 531 400 евро. Крайният срок за изпълнението му е 30 април 2017 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД