Онкологичната болница в София става университетска

Онкологичната болница в София става университетскаСпециализираната болница за активно лечение по онкология в София добива статут на университетска болница, реши на последното си редовно заседание кабинетът в оставка. Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани, в които след акредитация се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение, в случая - специалност "Онкология".
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД