У нас не достигат 35 000 медицински сестри

У нас не достигат 35 000 медицински сестриБългария се нуждае от още близо 35 000 медицински сестри, за да се стигне до нормалното за медицинските стандарти клинично съотношение лекари - сестри 1:2. Това се казва в доклад на Асоциацията на специалистите по здравни грижи. Броят на медицинските сестри вече е критично нисък - около 31 000 медсестри при средна възраст 48 години, от които близо 2400 са работещи пенсионерки, сочи още докладът.
В анализ на Евростат за броя медицински сестри и изобщо специалисти по здравни грижи за 2014 година се отчита недостиг на кадри. Ако се запази сегашният годишен прием за обучение на специалисти по здравни грижи от около 400 медсестри и 150 акушерки, България може да стигне нормалното клинично съотношение чак след 100 години, предаде БНР. Статистиката сочи, че медицинските специалисти по здравни грижи у нас за посочения период са били около 31 700, а практикуващите медицински сестри, регистрирани в частни и държавни лечебни заведения, са били около 23 400. У нас в категорията "специалисти по здравни грижи" е имало регистрирани още около 5900 лаборанти, над 3200 акушерки, над 2300 фелдшери и около 1660 зъботехници, отчита европейската статистика. Средното съотношение за брой на медицински сестри към брой население в ЕС е около 750 на 100 000 души, коментират от Асоциацията на специалистите по здравни грижи. Близо 3,5 милиона са практикуващите медицински сестри в ЕС, показва анализът на Евростат. Според данни на европейската статистика най-много медицински сестри има регистрирани в лечебните заведения на Германия - близо 900 000 или 1111 медсестри на 100 000 души население. Следват Франция - близо 640 000 или 965 медсестри на 100 000 души, Великобритания - 431 000 или около 670 на 100 000 души, Италия - 370 000 или 615 на 100 000 и др. Люксембург е страната с регистриран най-висок брой медицински сестри на глава от населението - 1197 медсестри на 100 000 души. Други страни с висок брой медсестри на глава от населението са Ирландия - 1190 на 100 000, Швеция - 1117, Франция - 985 на 100 000 души, предаде Дарик. На обратния полюс с най-нисък брой медицински сестри на глава от населението е Румъния - 56 специалисти на 100 000 души.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД