Медиите носят отговорност за даването на опасни здравни съвети

Медиите носят отговорност за даването на опасни здравни съветиОтговорност за даването на опасни здравни съвети в медиите от хора без медицинско образование е на медиите, тъй като по същество изказването на мнение не е здравна дейност и здрaвните власти не могат да я санкционират. Това е позицията на столичната РЗИ в отговор на масов сигнал на граждани срещу опасни лечебни съвети в предаването на Гала “На кафе“ по Нова телевизия. Сигналът беше подаден от 127 граждани през декември миналата година заради опасни твърдения на гости на предаването със съмнителна квалификация като например как да лекуваме в домашни условия всички заболявания чрез “ток от електропреносната мрежа“, че аутизъм може да се лекува с храна и трябва да се пие непастьоризирано мляко.
Масовият сигнал беше подаден както до здравната инспекция, така и до СЕМ. Позицията на здравната инспекция е, че здравните съвети в медиите по същество не представляват извършване на здравна дейност и плурализмът на мненията не може да бъде ограничен, но отговорност на медиите е на кого дават трибуна. В тази връзка инспекцията прехвърля топката на СЕМ и съветва регулаторът да упражнява контрол, за да се ограничат изявите на хора, които дават лечебни съвети без необходимата квалификация. Важно е да се знае, че медицинска помощ, здравни и медицински услуги и дейности, както и дейности по опазване, поддържане, профилактика и укрепване на здравето в  България се предоставят единствено и само от лечебни заведения и здравни заведения, придобили този статут по съответния предвиден в закона ред. Медицинската помощ се оказва, а здравната дейност се извършва само от лица с професионална квалификация по съответната медицинска професия (медицински специалисти). Медицинските специалисти са лекарите и всички специалисти, които работят в областта на медицината и здравеопазването. Това са лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи". Тези професии са регулирани, включени в Списъка на регулираните професии в Република България, защото са от обществена значимост и са от съществено значение за живота и здравето на хората, упражняването на които е определено чрез законови и подзаконови разпоредби, за които се изисква определена професионална квалификация“, се казва в отговора на здравната инспекция. Оттам уточняват, че законодателството допуска и упражняването на неконвенционални методи за благоприятно въздействие вурху индивидуалното здраве. Тези методи са изчерпателно изброени и има установени изисквания към тях и към лицата, които ги осъществяват, които също са медицински специалисти или най-малко притежават свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище, се казва в станомището на инсрекцията.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД