430 апарата за 6.5 млн. евро ще получат неонатологиите в 28-те областни града

430 апарата за 6.5 млн. евро ще получат неонатологиите в 28-те областни града34 лечебни заведения във всички 28 области на страната ще получат високотехнологична апаратура за неонатологичните отделения и отделенията по акушерство и гинекология.
Това ще се случи по линия на проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съобщават от Министерството на здравеопазването.
Проектът е на стойност над 6,5 млн. евро и предвижда доставянето на над 430 апарата.
Към момента е започнал процесът на доставка на медицинска апаратура за механична вентилация за новородени и недоносени деца, включително и недоносени деца с екстремно ниско тегло, апарати за осигуряване на постоянно положително налягане в дихателните пътища на новородени и недоносени деца, рентгенови преносими апарати и мобилни ултразвукови апарати.
До края на срока за изпълнение на проекта предстои да бъдат доставени още различни видове кувьози за специални грижи за новородени, за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, както и транспортни инкубатори с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца. Ще бъде доставена и ултразвукова апаратура 2D и 3D, лампи за фототерапия и интензивна фототерапия на новородени, инфузионни помпи, дефибрилатори, ЕКГ апарати, апарати за церебрално функционално мониториране, апарати за инхалаторно приложение на азотен окис, апарати за контролирана церебрална хипотермия и др.
Основна дейност от проекта е и обучението по фетална морфология на над 100 медицински специалисти от цялата страна.
Изпълнението на проекта ще подобри качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всяка от 28-те области в страната като се модернизират отделенията по неонатология и се намалят съществуващите регионални различия.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД