16 ноември – Световен ден за борба с ХОББ

16 ноември – Световен ден за борба с ХОББНа днешния ден отбелязваме Световния ден за борба с хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ).
Денят се отбелязва от 2002 г. насам във всяка втора или трета сряда на месец ноември, под организацията на Глобалната инициатива за хронични обструктивни белодробни болести, съвместно със специалисти и пациенти с ХОББ по целия свят.
Между 4 и 6% от населението над 40-годишна възраст в Европа страда от ХОББ, а в световен мащаб заболяването заема между 4-то и 6-то място сред причините за смъртност.
Очакванията са до 2020 г. тенденцията да се задълбочи и ХОББ да се превърне в третата водеща причина за смърт в света.
В много от случаите болестта остава недиагностицирана, а повечето заболели започват лечение, едва когато са настъпили непоправими промени в белите им дробове.
Специалистите смятат, че честотата на ХОББ у нас е значително над средната за Европа и обхваща над 10% от населението над 40-годишна възраст. Причината за това е масовото разпространение на тютюнопушенето в България.
Доказано е, че тютюнопушенето е основният рисков фактор на заболяването, включително и пасивно тютюнопушене. Други фактори са вътрешното замърсяване на въздуха от био горива, използвани в домакинството и за отопление, както и промишленият прах и химически агенти като пари и дим.
Симптомите на заболяването са наличието на хронична кашлица с или без отделяне на храчки, затруднено дишане при усилие или в покой, както и данни за наличие на рискови фактори.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД