Комисията по здравеопазване прие на първо гласуване бюджета на НЗОК

Комисията по здравеопазване прие на първо гласуване бюджета на НЗОКПарламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване проекта за бюджет на НЗОК за 2017 г. с 9 гласа "за", 5 - "против", 2 - "въздържал се". Министърът на здравеопазването Петър Москов представи проекта за бюджет на НЗОК, в който се предвижда общо увеличение на средствата с 247 млн.лв. Общият бюджет на НЗОК се предвижда да бъде 3 452 816.0 хил.лв. Увеличени са средствата за почти всички здравноосигурителни плащания - доболнична и болнична помощ, дентална помощ, медико-диагностични дейности, лекарства.
Средствата, заплащани на личните лекари по капитация, също се предвижда да бъдат увеличени. Увеличеният брой на направленията от тази година, ще бъде запазен и през следващата, увери министър Москов. Той посочи още, че НЗОК ще може да финансира болниците с не по-малко от 136 млн.лв. месечно. Проектът гарантира устойчивост и стабилност на системата, допълни Москов. Венцислав Грозев, председател на Българския лекарски съюз каза, че съсловната организация настоява средствата в бюджета да бъдат увеличени, да отпаднат лимитите в болничната помощ, както и да отпадне текстът, според който НЗОК може да прекрати договор на лечебно заведение преди да се произнесе съда, ако лечебното заведение обжалва наложени санкции. Председателите и представители на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразиха принципната си подкрепа на предложения бюджет за 2017 г. Представители на сдруженията на общинските болници, на частните болници, на общопрактикуващите лекари изразиха несъгласие с някои предложения в проекта - възможността на НЗОК да прекратява договори, твърде много документи и дейности, вменени на личните лекари, листи на чакащи и др. Да не допуснем бюджетна вакханлия, призова Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Между първо и второ четене на проекта ще има внесени нови предложения, тъй като има някои пропуски и правно-технически грешки, неточни препратки към закони, включително и правописни грешки, допълни тя.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД