Джипита искат по-строги мерки срещу отказа от ваксиниране

Джипита искат по-строги мерки срещу отказа от ваксиниранеУчастниците във втората конференция, свързана с ваксинопрофилактиката, организирана от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, изпратиха своите искания в писмо до членовете на комисията по здравеопазването както и до управителя на НЗОК, д-р Глинка Комитов.
Ето около какво се обединиха личните лекари:
Необходими са още по-активни действия за утвърждаване ролята на ваксинопрофилактиката като начин за предпазване от редица заболявания и техните, в много случаи, тежки последици или смърт.
За това е необходимо:
Промяна в начина на предоставяне на необходимата на пациентите и медицинските специалисти информация: да се премине от „кампанийност“ към „постоянно информиране“, представяне на ползите от имунизацията, информация за безопасността на ваксините, както и нежеланите последици от отказа да бъдат приложени.
Обмисляне на разширяване на имунизационния календар на България, като се включат, например, антигени за ваксини срещу менингит тип Б, варицела, като израз на положителна оценка за значението на по- пълната ваксинопрофилактика.
Въвеждане от страна на държавните институции на по- сериозен контрол и санкции върху тези, които отказват прилагането на ваксини от задължителния имунизационен календар.
Въвеждане на изисквания при постъпване в учебно заведение да са извършени изискуемите до дадения момент задължителни ваксини.
Да се увеличи финансирането, което получават медицинските специалисти за извършване на ваксинопрофилактика
Възможни мерки за подобряване на обхвата с препоръчителни ваксини:
Развитие на реимбурсния модел: частично или пълно реимбурсиране на препоръчителни ваксини. Продължаване на Националната програма за първична профилактика на рак на маточната шийка. По-голяма гъвкавост при разпределяне на средствата по програмите. Определяне на начин за отделно, коректно регистриране на трайно пребиваващите извън страната деца, които по обективни причини не могат да бъдат обхванати. В противен случай, те генерират немалък дял неимунизирани, което води до отчитане на намален ваксинационен обхват.
Да се повиши възнаграждението, което изпълнителите на медицинска помощ (ОПЛ и др.) получават за работа по програмата.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД