Премиите по здравни застраховки са 24.7 млн.лв. до края на август

Премиите по здравни застраховки са 24.7 млн.лв. до края на августПремиите по здравните застраховки, предлагани от животозастрахователните дружества, възлизат на 24.7 млн. лв. от началото на годината до последния ден на месец август. Това показват данни за животозастрахователния пазар, изнесени от Комисията за финансов надзор (КФН). Това представлява ръст от 19.5% на годишна база, когато премиите са били 20.7 млн. лв. Традиционно, най-голям е приходът по застраховките "Живот и рента" - 200.395 млн. лв., което е увеличение от 3.14% спрямо същия период на миналата година, когато сумата е била 194.292 млн. лв., става ясно от статистиката на КФН.
Сериозен е ръстът на приходите по застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд. За осеммесечния период на 2016 г. премиите по тях стигат 38.9 млн. лева или около 91.19% ръст в сравнение с периода януари - август 2015 г., когато сумата е била 20.3 млн. лв. Приходите от продуктите "Женитбена и детска застраховка" стигат 7.3 млн. лв.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД