Отсъствията на учениците – с медицинска бележка с номер от амбулаторния лист

Отсъствията на учениците – с медицинска бележка с номер от амбулаторния листОтсъствията на учениците по болест ще бъдат извинявани с медицинска бележка, в която е посоен номера от амбулаторния лист от документа за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.
Тoва са договорили министърът на oбразoванието и науката Меглена Кунева и министърът на здравеoпазването Петър Москов.
На сайта на МОН са публикувани уточненията за това какво трябва да съдържа медицинската бележка, за да се приеме от учителя.
Посочва се, че тя трябва да издадена въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация. Тя от своя страна включва амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.
В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.
Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.
Указанията МЗ са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи РЗИ и ИАМО информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД