Димитър ПЕТКОВ, началник на Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ "Тракия", Стара Загора: "Безкръвната" хирургия е без конкуренция

Новият член на Международният съвет на ESVS доц. Димитър ПЕТКОВ, началник на Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ "Тракия", Стара Загора:  "Безкръвната" хирургия е без конкуренцияНовият член на Международният съвет на ESVS доц. Димитър ПЕТКОВ, началник на Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия, МБАЛ "Тракия", Стара Загора:

"Безкръвната" хирургия е без конкуренция

- Доц. Петков, току-що се завърнахте от Копенхаген, където се проведе Тридесетата юбилейна среща на Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS). Разбрахме, че сте избран за член на Международния съвет на тази изключително престижна асоциация. Какви са функциите на Съвета?
- Основната задача, която стои пред членовете на Съвета, е предлагането и формирането на политики, осигуряващи развитието на ESVS като лидер в областта на съдовата хирургия, осигуряващ най-високи научни и медицински стандарти в Европа и целият свят.
Едновременно с това, асоциацията трябва непрекъснато да осигурява оптимална среда за оформянето на нейните членове във водещи специалисти в областта на съдовите заболявания, чрез непрекъснато обучение на младите колеги, въвеждане на авангардни диагностични и лечебни методики и създаване на ръководства за поведение при различните съдови заболявания.
- Какви биха могли да бъдат ползите за съдовите хирурзи от България?
- Всички членове на дружеството от България могат да се възползват от новите политики на ESVS, тъй като те са насочени към задълбочаване на колаборацията с националните дружества. Изключително много ще се набляга на интеграцията на страните от Източна Европа, както и на обучението на специализанти. Обмисля се сериозна редукция на таксите за обучение, увеличаване на броя на приети научни статии на млади колеги, отпускане на нови грантове за наука и обучение.
- А какви нови тенденции за лечение на съдовите заболявания бяха представени на срещата?
- Най-точна формулировка на водещата тенденция даде проф. Верзини от Италия: "Ендоваскуларната ("безкръвна") хирургия е на етап, на който е без конкуренция и развитието й не може да бъде спряно".
По отношение на технологиите - трябва да отбележим, че новите устройства за лечение на заболяванията на кръвоносните съдове и на аневризмите на аортата стават все по-сигурни и щадящи за пациента.
Друга водеща тенденция е формирането в цяла Европа на специализирани центрове за лечение на аневризми на коремната аорта, в които се концентрират пациентите с това заболяване. С радост трябва да отбележа, че нашият екип непрекъснато следва и прилага в практиката тенденциите, които се налагат от ESVS. Именно това е причината ендоваскуларните процедури вече да са рутинна практика при нас. От две години работим активно с наши партньори от Западна Европа и вече сме създали и център за диагностика и лечение на аневризми на коремната аорта. В нашето отделение заболяването се лекува с най-съвременните методики, включително и ендоваскуларно (EVAR). Считам, че всичко това е от изключителна полза за пациентите от целия регион.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД