За втори път обявяват награди от 3000 евро за джипи с най-добра практика

 За втори път обявяват награди от 3000 евро за джипи с най-добра практикаЕвропейският проект АСЕТ обявява втора поредна награда за общопрактикуващ лекар от ЕС с най-добра практика на стойност 3000 евро. Проектът „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии“ цели да награди индивидуални или групови практики на общопрактикуващи лекари, които са изпълнили дейности, свързани с науката, за да подобрят качеството на комуникацията при епидемии и пандемии с техните пациенти и местни общности.
Ще бъдат наградени общопрактикуващи лекари в индивидуални или групови практики, които са изпълнили дейности или интервенции с цел да:
Подобрят реакцията на местните общности или групи от хора, за предотвратяване на епидемични взривове от инфекциозни болести като грип, морбили, коклюш;
Популяризират имунизациите сред деца и/или възрастни за подобряване профилактиката на болести като грип, морбили, коклюш;
Предотвратят епидемичен взрив от инфекциозна болест сред бежански групи;
Подобрят първичната здравна помощ с цел по-добра реакция при възникване на епидемичен взрив от инфекциозна болест.
Проектът АСЕТ се фокусира върху инициативи, които са осъществени през 2015-2016 г. в държавите-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и Израел и Швейцария.
Четири европейски професионалисти в първичната здравна помощ (общопрактикуващи лекари в индивидуални или групови практики) ще бъдат наградени с по 3 000 €. Наградата може да бъде използвана за образователни активности, като: посещение на европейски конференции, свързани с общественото здравеопазване, посещение на Лятното училище (2017 г.) по проекта АСЕТ в Рим, престой за 5-10 дни в някоя от партниращите организации по проекта АСЕ.
Наградата може да бъде използвана и за закупуване на медицинско и електронно оборудване.
Всеки общопрактикуващ лекар в индивидуална или групова практика може да кандидатства за наградата на проекта АСЕТ като попълни онлайн формата за кандидатстване до 30 ноември 2016 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД