Уникален застрахователен продукт ще защитава лекарите

{idkey=5879b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12614-unikalen-zastrahovatelen-produkt-shte-zashtitava-lekarite][title=+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82+%D1%89%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5][desc=]}{cmp_start idkey=6805[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12614-unikalen-zastrahovatelen-produkt-shte-zashtitava-lekarite][title=+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82+%D1%89%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5][desc=]}
 Уникален застрахователен продукт ще защитава лекаритеСлед като държавата и институциите й не успяха да осигурят качествена и ефективна защита на лекарите от издевателствата срещу тях, от ситуацията се възползваха застрахователите.
Отскоро на пазара вече е уникален застрахователен продукт, които защитава лекарите и медицинския персонал при изпълнение на служебните им задължения. Най-новата застраховка е създадена от едно от водещите български дружества в бранша след зачестилите напоследък посегателства срещу медиците.
В името на сигурността на хората в бели престилки те са разработили най-новия си продукт, от който вече могат да се възползват както правоспособни лекари, така и медицински персонал и парамедици. Те ще получат помощ в случаи на насилие, причинени телесни повреди, както и съдействие при заведени граждански дела срещу причинителя на увреждането. Иновативният продукт се предлага самостоятелно и в пакет със задължителната застраховка "Професионална отговорност на лекари и медицински персонал,,. Застраховката е лесна за сключване и обслужване, на достъпни цени, създадена с грижа за здравето и живота на лекарите и медицинския персонал у нас, коментират застрахователите.
„Здравна поща”
{cmp_end}{cmp_comments idkey='6805c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12614-unikalen-zastrahovatelen-produkt-shte-zashtitava-lekarite]}{idkey=5879b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12614-unikalen-zastrahovatelen-produkt-shte-zashtitava-lekarite][title=+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82+%D1%89%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5][desc=]}{idkey='5879c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12614-unikalen-zastrahovatelen-produkt-shte-zashtitava-lekarite]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД