България и Румъния са лидери в ЕС по смъртност от сърдечно-съдови заболявания

България и Румъния са лидери в ЕС по смъртност от сърдечно-съдови заболяванияЮгозападният регион на България е сред европейските региони с най-висок брой на болничните легла спрямо броя на населението. Това става ясно от данните, публикувани в годишника на европейската статистическа служба Евростат.
Лидери в ЕС са германските региони със средно 820 болнични легла на 100 хил. души население. Рекордьор е германската провинция Мекленбург с почти 1 300 легла на 100 хил. души население.
Най-малко са болничните легла спрямо населението (по-малко от 300 на 100 хил. души) в Северна Европа и по-конкретно в повечето от регионите в Ирландия, Великобритания, Швеция и Норвегия. От южноевропейските държави с по-малко болнични легла се отличават повечето региони в Испания и Португалия, както и Италия, сочат данните.
Що се отнася до разпределението на здравните специалисти, в България единствено в Югозападния регион броят им е повече от 400 души на 100 хил. души население. В останалите региони на страната специалистите от здравния сектор са значително по-малко.
Отново Германия е с най-висок брой на здравните специалисти на 100 хил. души население. Що се отнася до съотношението на здравните специалисти към общия брой на населението, Гърция се очертава като лидер в общността.
През 2013 г., откогато са данните на Евростат, в Европейския съюз (ЕС) е имало 1,7 млн. лекари. В Германия на 100 хил. души население се падат 327 лекари, следвана от Италия с 235.
Без изключение най-висока концентрация на лекари спрямо броя на населението е отчетена в столиците на държавите от ЕС.
Най-малък брой лекари има в Полша, Румъния, Белгия и Холандия, както и в два региона в Унгария и в по един регион в Чехия, Франция, Португалия и Финландия.
България и Румъния са и лидерите в ЕС по смъртност на населението от сърдечносъдови заболявания с над 1 000 смъртни случая на 100 хил. жители. Повече от 1% от населението на двете страни е починал вследствие на сърдечносъдови заболявания.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД