Създават Национален център за обучение на спешни медици

Създават Национален център за обучение на спешни медициПравителството одобри създаването на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Обучението ще е насочено към развитие на потенциала на заетите в сектора, към разширяване, поддържане и актуализиране на наличните знания и умения,
както и към придобиване на нови, които са необходими за осигуряването на качествена здравна помощ, подчертава се в съобщението.
Центърът ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването и петима души персонал.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД