Деца със загуба на слуха чакат с месеци за речеви процесор

Деца със загуба на слуха чакат с месеци за речеви процесорНа 29.03.2016 г. в брой 24 на ДВ бе обнародвана Наредба № 2 от 25.03.2016 г. на Министерството на здравеопазването – за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и в частнос Амбулаторна процедура № 31 за „Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система.“ Цитираната АП № 31 включва „подмяна на неработещи външни компоненти (речеви процесор) на кохлеарно-имплантна система, като „повредата на речевия процесор се удостоверява с документ“ и „НЗОК заплаща при необходимост от подмяна след изтичане на 5 години след гаранционния срок при:
• Спрян от производството процесор за кохлеарен имплант;
• Прекратена поддръжка на процесора от фирмата производител;
• Невъзможност за ремонт след изтичане на гаранцията;
В последните 12 г. повече от 500 пациенти с увреден слух в България са имплантирани с КИС, 50 от тях отговарят на посочените критерии от МЗ и НЗОК за подмяна на РП, но вече повече от 5 месеца нито един от тях не е преминал комисия, която да даде становище, дали може или не може да му бъде подменен речевият процесор.
Диана Костова ни сигнализира за проблема, че нейната дъщеря има протокол от фирмата производител от 2015 г, с който се удостоверява, речевият й процесор не отговаря на техническите спецификации на фирмата производител и е с ограничени функции и съответно отговаря на посочените в АП № 31 изисквания за подмяна. Засега обаче, това няма как да бъде осъществено тъй като в съответното лечебно заведение не е сформирана комисия, която да даде становище. Освен Диана още 13 майки са подали сигнал, че чакат сформирането на комисия в същото лечебното заведение.
Досега майките са се справяли с проблема с помощта на различни благотворителни, социални организации и частни лица. Веднъж законово регламениран обаче, проблемът се превръща в административен и за крайния потребител нищо не се променя.
След като КЗД постанови решение, с което установи дискриминация по признак увреждане спрямо лицата с двустранна невросензорна загуба на слуха, Министерстворо на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика решиха да обжалват решението, тъй като не можаха да се разберат кой да поеме разходите.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД