Увеличават се приходите от здравни осигуровки

Увеличават се приходите от здравни осигуровкиПриходите от социални и здравни осигуровки вървят добре и заложеният за 2016 г. ръст на постъпленията в НОИ и НЗОК вероятно ще бъде изпълнен. Към края на юли държавното обществено осигуряване успява да отчете излишък от 140 млн. лв. Плюсът в бюджета на
ДОО обаче е само математически, защото държавата превежда огромна сума за компенсиране на недостига в системата за 2016 г. - общо 4.7 млрд. лв.
Здравната каса не се е справила без дефицит и минусът към края на седмия месец от годината възлиза на 93 млн. лв., показва справка на "Сега" за изпълнението на бюджетите на общественото и здравното осигуряване.
По данни на финансовото министерство към края на юли от социални осигуровки в бюджета на ДОО са постъпили 2.89 млрд. лв. спрямо 2.75 млрд. лв. за същия период на миналата година, или близо 140 млн. лв. повече. Заложеният за цялата 2016 г. ръст на осигуровките е 181 млн. лв., тоест данните към края на юли показват, че изпълнението върви добре и е вероятно да има преизпълнение на плана. Други 3 млрд. лв. са постъпили в бюджета на ДОО от трансфер от държавата. По данни на НОИ след отчитане на разходите към края на юли общественото осигуряване отчита излишък от 140 млн. лв.
Ръст от близо 61.5 млн. лв. на годишна база има и при вноските за здраве. За годината е заложен ръст от 80.3 млн. лв., който за момента изглежда изпълним. По бюджета на касата обаче към юли дефицитът вече е 93 млн. лв. За сравнение равносметката към края на май бе дефицит от 24.8 млн. лв. Надзорният съвет на НЗОК вече взе решение да ограничи месечните разходи за болнична помощ на 134.8 млн. лв. за август-декември. Болниците обаче са в преразход от 225 млн. лв., поради което вече се наложи той да се покрие с пари от резерва на касата.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД