Българска агенция по безопасност на храните предприе мерки срещу нов вредител

Българска агенция по безопасност на храните предприе мерки срещу нов вредителБългарска агенция по безопасност на храните предприе мерки срещу нов за страната вредител, който напада предимно растенията годжи бери и пипер. Видът Галообразуващ ериофиден акар по годжи бери е установен за първи път в района на град Пловдив, село Малък чардак.
 Веднага след определянето му в лаборатория, фитосанитарните инспектори на БАБХ са  обследвали всички насаждения и разсадници с гостоприемници в страната (годжи бери, пипер и плевелна растителност около насажденията), при което са установени нападения в редица райони – Пловдив, Видин, Враца, Варна, Благоевград, Перник . akar2Всички площи с установена зараза са поставени под карантина и се изпълняват мерки за ограничаване на разпространението – резитба и унищожаване на нападнатите растителни части, химично третиране след предписание на фитосанитарните инспектори на БАБХ. Забранено е набирането на резници от насаждения с установена зараза. Вредителят не представлява опасност за здравето на хората.
Галообразуващият ериофиден акар по годжи бери е разпространен в Китай, Северна Корея, Тайван, съобщен през 2008 година , през 2011 година в Словения и Германия, през 2012 година в Гърция, Великобритания, 2015 година се появява в Унгария и Кипър. Вероятно е пренесен у нас със заразен посадъчен материал от съседни страни. Повредите които нанасят акарите са по листата на нападнатите растения като образуват гали, с формата на мънисто и размер от 3 до 5 см в диаметър, в тях  се намират акарите, които се хранят със сока от растенията.
 Акарите се появяват средата на юни и може да се развият 6-7 поколения годишно. Зимуват в листните гали и в пъпките на растенията или цепнатини в стъблото. Пренасянето става предимно чрез заразен посадъчен материал – растения, резници, калеми или чрез вятъра който може да разнесе възрастните акари от растение на растение.
Предпазните мерки, които БАБХ препоръчва, са:
Закупуване на здрав, сертифициран посадъчен материал
Отстраняване на плевелите около мястото на отглеждане
Редовни визуални прегледи за състоянието на културата, да не се допуска намножаване,  при поява на акара.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД