Министерство на здравеопазването обжалва решението на ВАС за отмяна на стандартите

Министерство на здравеопазването обжалва решението на ВАС за отмяна на стандартитеМинистерството на здравеопазването е обжалвало решенията на ВАС за отмяна на Медицинския стандарт по Педиатрия и Медицинския стандарт по Спешна медицина, в частта му за болниците. И двата стандарта бяха отменени от Върховния административен съд, по-рано тази година. Аргументите на министъра на здравеопазването са изложени бланкетно и очевидно целта на жалбите е само да се забави окончателното влизане на решенията в сила.
В тях например се посочва, че направеният от съда извод, че увеличението на персонала,
помещенията и оборудването водят до увеличаване на разходите на болниците е неправилен и необоснован. Освен това никъде в стандарта не било казано, че разходите щели да бъдат за сметка на болниците. Всъщност, точно защото не е указано нито какви ще са разходите, нито за чия сметка, стандартите се отменят.   
Според МЗ липсата на мотиви при приемането на наредбите не била фатална, защото повечето факти и аргументи са били общоизвестни и многократно обсъждани.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД