Изчезват стари лекарства за хипертония, но ги заменят по-качествени

проф. Николай Данчев152 лекарства са изключени от Позитивния лекарствен списък от началото на годината до 31 юли. За 107 от тях е постъпило заявление от фирмите, а останалите са изключени по решение на Националната здравноосигурителна каса.
По думите на председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти проф. Николай Данчев, винаги има опасност дадено оригинално лекарство да изчезне, защото е произведено ново, особено при лечението на онкоболни и при сърдечно-съдовите болести.
Изключването на медикаменти, дори от най-евтините за домашно лечение, от позитивния списък, е заради нисък пазарен дял и, заради изискването при външното рефериране да се вземе най-ниска цена, каза проф. Данчев, цитиран от БНР.
Българският пациент до голяма степен е защитен от това да не остане без нито едно лекарство от дадена група. По закон фирмите са длъжни да уведомят Министерствто на здравеопазването 18 месеца преди изтеглянето на дадено лекарство от пазара и търсенето на негов заместител, заяви още той.
Изключването на медикаменти от списъка се налага както заради изтекли разрешения за употреба у нас, така и заради движението на цените в сравнителен план с европейските страни и изискването да се вземе най-ниска цена. Лекарства отпаднаха и заради нисък пазарен дял, под 1%. Явно лекарите имат традиция за изписване по търговски марки, а не по международно непатентно име и дори много евтини референти не могат да се наложат на нашия фармацевтичен пазара при лекарствата, които се реимбурсират за домашно лечение, каза още проф. Данчев.
Изчезват и стари лекарства за хипертония, които са се използвали от голям брой пациенти, независимо от многото нежелани ефекти. Вече обаче на пазара има голямо разнообразие от нови по-качествени медикаменти за заболяването и 51% от пациентите се лекуват адекватно.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД