225 млн. от резерва на НЗОК отиват за плащания на болници

225 млн. от резерва на НЗОК отиват за плащания на болнициБлизо 225 млн. лв. от резерва на НЗОК ще отидат за плащания на болниците. Решението за освобождаването на средствата е взето на последното заседание на Надзорният съвет на институцията, което се проведе в сряда.
Така в резерва на касата остават 91,6 млн. лв.
Средномесечният разход, определен за болнична помощ от идния месец до декември, е в размер на почти 135 млн. лв.
За август и септември обаче болниците ще получат по-малко средства, става ясно от решението. За изчисляване на стойностите за месец август и септември 2016 г. се приема за база средномесечния разход на лечебното заведение за първо шестмесечие на 2016 г. (месец на дейност от 1.12.2015 г. до 31.05.2016 г.), като същата се намалява с коефициент 2,4%, гласи то.
В останалите месеци до края на годината към момента намаление не се предвижда.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД