Военноинвалиди с над 50% нетрудоспособност няма да плащат за лекарства

Военноинвалиди с над 50% нетрудоспособност няма да плащат за лекарстваВоенноинвалидите с 50 и над 50% намалена работоспособност занапред няма да плащат за лекарствата си, предписани от лекар по списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Стойността им се поема от държавния бюджет. Това предвижда проект за изменение на Наредбата на МЗ за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите. В момента военноинвалидите с 50 и над 50% нетрудоспособност доплащат 25% от стойността на тези лекарства.
Военноинвалидите с неработоспособност до 50%, както и преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, доброволния резерв или запаса ще доплащат половината от стойността на лекарствата си.
В една рецепта се предписват до 3 лекарствени продукта, а количеството на изписаните медикаменти при лечение на остри заболявания е за не повече от 10 дни, а за хроничните за не повече от 30 дни.
Наредбата е съгласувана с министрите на отбраната, на труда и социалната политика и на финансите.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД