България е сред страните в ЕС с най-ниска продължителност на живота

България е сред страните в ЕС с най-ниска продължителност на животаБългария и Латвия са сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз. Това показват данни на Националния статистически институт. Българите живеят средно до 74.5-годишна възраст.
Първенци по продължителност на живота са в Испания – 83.3 години и в Италия – 83.2 години.
Очакваната средна продължителност на живота на българите в настоящото изследване е изчислена за периода 2013 г. - 2015 г.
Спрямо периода от 2012 г. до 1014 г., се отбелязва спад с 0.2 години, сочи статистиката.
Жените в България живеят по-дълго от мъжете – 78 години, което е с близо 7 години повече от силния пол – 71.1 години.
От данните на НСИ става ясно още, че населението в градовете живее почти 3 години повече от хората в селата. Средната преживяемост в града е 75.3 години, а в селата е 72.6 години.
Спрямо 2005 г. за населението в градовете увеличението е с 2.4 години, а за населението в селата се запазва на същото ниво.
За българите, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.5 години.
За десетгодишен период (2005 - 2015 г.) очакваната продължителност на живота на навършилите 65 години, се е увеличила с 1.4 години - с 1 и 1.2 години съответно за мъжете и жените.
Най-малка е средната продължителност на живота във Видинско – 72.6 години, а най-висока в Кърджали – 76.5 години - в града е 75.3 години, а в селата е 72.6 години.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД