Бум на варицела в Стара Загора

Бум на варицела в Стара ЗагораПрез последната седмица, обхващаща периода от 09.05.до 15.05.2016г. се наблюдава повишаване на заболяемостта от варицела за област Стара Загора. За горепосочения период са регистрирани 71 случая на Варицела, срещу 24 за предходната седмица (периода от 02.05. до 08.05.2016г.). Увеличението на случаите е основно за град Стара Загора и заболелите са деца посещаващи детски заведения. Заболяемостта от варицела се характеризира с цикличност на епидемичния процес и поради липса на имунизация, почти всички неболедували контактни се разболяват.
Подобна заболяемост не е необичайна. С цел ограничаването и се предприемат следните противоепидемични мерки:
В детските заведения с регистрирани случаи на варицела РЗИ контролира спазването на следните противоепидемични мерки: провеждане на качествен сутрешен филтър  /  не се допускат болни деца  по групите/, изолация на засегната група чрез ползване на отделен вход и да  не се допуска смесването им с останалите деца от другите деца, влажно забърсване и проветряване на помещенията, при данни за контакт извън детското заведение, контактното дете  не се допуска да посещава детското заведение до изтичане на инкубационния период
Мерки от ОПЛ при издаване на бележка за контактност на дете, посещаващо ДЗ, същата да бъде след снемане на подробна епидемиологична анамнеза за семейното огнище да се информира незабавно ДЗ и РЗИ за случай на варицела  неболедувалите контактни, посещаващи ДЗ, но с контакт извън него, се карантинират за 21 дни, ако в ДЗ няма варицела семейното огнище се поставя под карантина за 21 дни за неболедували деца контактни от предучилищна възраст, непосещаващи ДЗ. При точно установена дата на контакта, карантина се налага от 11-я до 21-я ден.
Внимание родители! не  допускайте контакт на болното Ви дете от варицела или контактно на варицела, с други здрави деца по никакви поводи на обществени места при висока температура и наличен обрив, не водете детето в амбулаторията, а извикайте личния лекар в дома си  спазвайте стриктно указанията на личния Ви лекар за карантина.
''Здравна поща''

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД