Обвиняват шефа на велинградската МБАЛ в източване на болницата

Обвиняват шефа на |велинградската МБАЛ в източване на болницата Общинската МБАЛ-Велинград се източва чрез частна фирма, в която новият управител на леченото заведение д-р Жеко Чешмеджиев е бил съдружник. Това твърди национален ежедневник, като се позовава на свои източници.
Преди дни д-р Чешмеджиев заявил пред кмета на града и Общинския съвет, че се нуждае от 1 млн. лв. кредит, за да „спаси“ болницата от тежкото й финансово положение и да се разплати към доставчиците. А всъщност основната част от него - около половин милион, ще отиде за погасяването на задълженията към "Вели-Медикус".
Частната фирма сключва договор с болницата още през 2009 г. Тогава тя е учредена от малка част лекари, сред които е и д-р Чешмеджиев, които работят във велинградската болница. Фирмата си регистрират с основна дейност „осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ съгласно Закона за лечебните заведения“.
Така едни и същи лица работят в общинската болница и едновременно с това са съдружници в частния медицински център „Вели-Медикус“, с който болницата има сключен 7-годишен договор за доставка, монтаж и поддържане на компютърен томограф и рентгенов апарат за рентгенографични изследвания. Възложителят - МБАЛ - Велинград, от своя страна трябва да осигури нужните медицински специалисти за работа с апаратурата, като поема отговорността за създаването на условия за безопасна работа.
Договорът се явява крайно неизгоден за общинската болница, тъй като тя се задължава да плаща на „Вели-Медикус“ ООД месечно с ДДС не по-малко от 15 000 лв., независимо от броя на направените изследвания, за срок от 7 г. с предоставената апаратура.
Скенерът е купен за 97 600 лв. с ДДС, а рентгеновият апарат - за 46 800 лв. с ДДС, т.е. общо 144 400 лв. с ДДС. Така годишно апаратурата струва на болницата 180 000 лв., а за целия срок на договора – 1 260 000 лв., което почти десетократно надхвърля реалната пазарна стойност на купената техника. Сумата е чист приход на частната фирма, тъй като тя само купува и доставя апаратурата, а всички разходи са за сметка на общинската болница.
Не е ясно защо болницата не е купила сама на разсрочено плащане така нужната й апаратура, за да отговори на изискванията на здравната каса, а трябва да сключи договор с частна фирма, основана от лекари, работещи в МБАЛ „Велинград“. Месечната сума, изплащана от „Вели-Медикус“ на доставчика на апаратурата, след първоначалната вноска от 30% е в размер на 7220 лв. В същото време болницата е задължена да плаща на „Вели-Медикус“ не по-малко от 15 000 лева месечно.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД