Собствени съсловни организации искат медицински специалисти у нас

Собствени съсловни организации искат медицински специалисти у насСобствени съсловни организации, собствени възможности за следдипломно обучение и собствен глас при решаването на нормативни промени, свързани със съответната професия. Това искат от Коалиция за равнопоставеност на работещите в здравеопазването, стана ясно на пресконференция днес.
В Коалицията участват съсловия, които или не съществуват в правния мир на България, или пък са принудени да членуват в съсловни организации на други професии.
Това са Съюзът на зъботехниците в България, Националното сдружение на бакалавър фармацевтите в България, Асоциацията на физиотерапевтите в България, Алиансът на българските акушерки и Сдружението на медицинските фелдшери в България.
Участниците в пресконференцията представиха свое отворено писмо до премиера, здравния министър и председателя на здравната комисия в парламента, в което се посочва, че съществуващото към момента законодателство и липсата на уредба за реална национална представителност и самоуправление на съсловията им ги поставя в неравностойно положение в сравнение със статута на останалите медицински и фармацевтични професии. Това, което имат те, е демократично, затова искаме единен стандарт относно изискванията и представителността на всички работещи специалисти в системата на здравеопазване, отбелязват от коалицията в писмото си. Те настояват за законодателна реформа, която да балансира професионалните интереси, както и да отчита професионалното им достойнство и принос. В писмото си те отбелязват още, че липсата на равнопоставеност между съсловията нагнетява напрежение, а протакането създава предпоставки за задълбочаването му между съсловията. В заключение от Коалицията изразяват надежда, че държавните институции също ще демонстрират политическа воля към проблемите, за да не се стигне до сътресения в сектора.
В момента у нас няма никаква регулация за зъботехниците, което, освен чисто съсловния проблем, създава и проблеми за пациентите, тъй като без съответните нормативи не е ясно дали ще попаднете при действителен професионалист или при псевдоспециалист, отбеляза президентът на СЗБ Иван Беров.
За няколко от останалите организации пък сред основните проблеми е фактът, че те са принудени от закона да членуват в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Този проблем стои пред акушерките, фелдшерите, както и рехабилитаторите и кинезитерапевтите у нас, които при всички нормативни промени, които засягат техните гилдии, се представляват от медицинска сестра. И нещата така се объркват, че ние след това с години не можем да поправим грешките, които са направени, коментира председателят на фелдшерската гилдия Александър Александров и предупреди, че ако до края на май няма реакция от институциите, е възможно да се стигне до протести. Нас, акушерките, ни отъждествяват с медицинските сестри, но спецификата на работата ни е много различна, отбеляза и председателката на Алианса Емилия Казълова. По същия начин стои въпросът и с професията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите у нас, отбелязаха съпредседателите на организацията им проф. Видьо Желев и Ценка Пантева.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД