150 болници са подали заявки за участие в електронни търгове на лекарства

150 болници са подали заявки за участие в електронни търгове на лекарства150 лечебни заведения, сред които и частни болници са подали заявка за участие в платформата за централизирани електронни търгове на лекарства. Това бе съобщено на медиен семинар за хода на здравната реформа. Идеята се основава на възможността, предвидена в Закона за обществените поръчки,  където са включени такива, които са централизирани – при тях един централен орган може да търгува и да остави след това възможност лечебните заведения да избират между трима доставчици само на ниво цена, посочи Тома Томов, от Надзорния съвет на НЗОК.
Моделът,  по който работи системата, е следният: лечебните заведения, един път регистрирани в тази система, подават заявка за количества на годишна база, които те закупуват. Тези количества са същите, които са се закупували предходната година, поне като начални количества. Системата обединява и окрупнява тези обеми и МЗ осъществява обществената поръчка, т.е. търгува от името и за сметка на лечебните заведения. Разчитаме цената да се повлияе от по-големите обеми и в крайна да бъде по-благоприятна, обясни Томов. Навлизайки в конкретика зам.-министър Бойко Пенков подчерта, че след като се постигнат три най-ниски цени за медикамент, лечебните заведения ще правят мини-обществени поръчки между трите фирми, с цел да бъде постигната още по-ниска цена. Такива мини-търгове ще могат да бъдат провеждани по всяко време, на практика това ще бъдат бързи тридневни процедури, които ще дадат възможност за гъвкавост на мениджмънта на лечебното заведение, обясни зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков. Лекарствата ще се търгуват по международно непатентно наименование INN, а доставчиците, които искат да участват, също ще трябва да се регистрират. По време на търговете те няма да могат да виждат кой е възложителят на обществената поръчка за даден медикамент, но ще могат да виждат достигнатата най-ниска цена, стана ясно още по време на семинара.
Категорична съм, че при този модел се минимизира възможността за картелно споразумение, коментира подуправителката на НЗОК Иванка Кръстева. Тя поясни, че субектите, които участват в процеса на договаряне са ясни, открити и общодостъпни – МЗ e ясно като договаряща страна, лечебните заведения, които са възложители, фигурират в регистър по ЗЛЗ, търговците, които ще участват фигурират в регистъра на търговците на едро в ИАЛ. Тази откритост и възможността за публичен достъп до цялата информация през цялото време на договорния процес е бариера пред образуването на картел, подчерта подуправителят на касата.
Очакванията на експертите са централизираните електронни търгове на лекарства да доведат до икономии на разходите за болниците в размер на 5% до 20%, като този освободен финансов ресурс ще може да бъде пренасочен за инвестиране в други проекти от приоритетно значение за лечебните заведения. Като пример на семинара бе посочена Италия, където само за 1 година въвеждането на онлайн платформата за централизирани доставки на лекарства в болниците е намалило с 18% тези разходи.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД