Директорът на „Александровска”: Фактът, че НЗОК ще плаща работата на онкокомитетите е положителна промяна

Директорът на „Александровска”: Фактът, че НЗОК ще плаща работата на онкокомитетите е положителна промянаФактът, че работата на онкокомитетите вече ще бъде заплащана от НЗОК е една много положителна промяна, защото досега болниците на практика финансираха сами тази дейност с вътрешен ресурс и по някакъв начин успяваха да компенсират загубите си от тази ситуация. Новото решение обаче е много по-справедливо и разумно. Това коментира директорът на УМБАЛ „Александровска“ доц. Костадин Ангелов по време на медиен семинар през уикенда.
По неговите думи стадий-ориентираният подход при онкологичните заболявания е основополагащ и правилното планиране на отделните етапи на лечебния процес е немислимо без участието на експертите от онкокомитета.
Да бъде осигурена възможност за нормална работа на тези специалисти е много важно, както е важно и лечебното заведение да има гарантирано заплащане за тази дейност, поясни доц. Ангелов. Очакваме положително развитие и на проблема с остойностяването на клинична пътека 253 за палиативни грижи в онкологията, тъй като има немалко пациенти, които се нуждаят от такива, допълни още д-р Ангелов. В „Александровска“ разработваме и специална „карта на пациента“, в която ще бъдат подредени и обяснени на разбираем език всички стъпки на болния от приемането до изписването му, ще бъдат описани неговите права като пациент, но и неговите задължения, разказа още директорът на най-голямата ни университетска болница.
Доц. Ангелов изрази още удовлетворението си от промените, свързани с дейността на специализантите. След втората година на специализацията им младите медици ще бъдат равноправни участници в лечебния процес и в работата на структурите, в които специализират, а подписът им във всички медицински документи ще бъде признаван. Тази стъпка е изключително навременна и важна, защото в цяла Европа стремежът е специализиращите лекари да имат осигурени пълноценни условия за развитие, а така също и да могат да поемат отговорност  за работата си.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД