ЦСМП ще сключват договори за гориво при по-добри условия

ЦСМП ще сключват договори за гориво при по-добри условияС промени в постановлението за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт се разширява кръгът на потребителите на централизираното възлагане. Централният орган ще провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки и за нуждите на възложителите, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.
Предмет на възлагане в тези случаи ще са само обществени поръчки за доставка на автомобилно гориво.
С предложението се цели да се създаде възможност за центровете за спешна медицинска помощ и другите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването да сключват договори за доставка на автомобилно гориво при по-добри цени и условия, уточняват от правителствената пресслужба.
Припомняме, решението за тези промени беше взето след телевизионен репортаж и последвала проверка от страна на МЗ в столичния ЦСМП, където се появиха съмнения за неизгодно зареждане на линейките с гориво.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov