Едва 42% от пациентите в България са знаели какво е хепатит С преди диагнозата си, сочи проучване

Едва 42% от пациентите в България са знаели какво е хепатит С преди диагнозата си, сочи проучванеЕдва 42% от пациентите в България са знаели какво е хепатит С преди диагнозата си. Това сочат резултатите от проучване на Световния хепатитен алианс сред пациенти, лекуващи се от заболяването. Изследването е показало ниска информираност както сред широката общественост, така и сред общопрактикуващите лекари у нас, за което свидетелства това, че едва 27% анкетирани пациенти са заявили, че при поставяне на диагнозата са получили толкова информация, колкото им е нужна, а едва 19 на сто от тях са били насочени към изследване за хепатит С след съобщаване на симптомите на заболяването при лекар. Други данни сочат, че едва 2% от отговорилите са били информирани за заболяването чрез държавни кампании.
Само 12% са получили информация от пациентски организации, 20% от личния си лекар, а 44 на сто – от медиите.
Проучването е откроило и други акценти от резултатите, като например това, че хепатит С има силно влияние върху живота на хората. Така 26,4% от пациентите смятат, че заболяването има много силно влияние върху физическото им състояние, над 1/3 от тях посочват, че болестта има от средно до много силно влияние върху емоционалния им живот, а 21,4 на сто от анкетираните казват, че заболяването има много силно влияние върху психическото и душевно здраве на пациента.
Резултатите от изследването сочат още, че пациентите искат да участват повече във взимането на решения. 76% от отговорилите смятат, че пациентът и лекарят трябва заедно да обсъждат възможностите за лечение, въпреки че мненията за това кой да вземе крайното решение са различни, а 48,3% казват, че те самите са участвали в процесите на взимане на решения относно заболяването и лечението им.
Изследването е проведено в рамките на глобално проучване на Световния хепатитен алианс и обхваща почти 4000 души с хепатит С. В България в анкетата са участвали 145 пациенти.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД