Засилват участието на държавата в Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

проф. д-р Златица ПетроваМинистерският съвет одобри промени в състава на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“, информират от там. С решението като представител на Министерство на здравеопазването е определена проф. д-р Златица Петрова, а за представител на Българското национално радио – Гергана Хрисчева.
Проф. д-р Златица Петрова е директор на Изпълнителната агенция „Медицински одит“, като целта на смяната е да се засили участието на държавата, за да се гарантира целесъобразността и ефективността при разходване на публичен финансов ресурс за лечение на децата. Промяната на представителя на БНР
е инициирана от генералния директор на БНР. Гергана Хрисчева е репортер с ресор „Здравеопазване“ в Програма „Хоризонт“, доказан професионалист с ангажираност към дейността на Център „Фонд за лечение на деца“.
Проф. Петрова влиза в Обществения съвет на мястото на проф. Венета Божинова-Чамова, а Гергана Хрисчева – на мястото на колежката си Надежда Цекулова.
Общественият съвет е консултативен орган към Фонда, чиито състав се определя от Министерския съвет. Дейността му е свързана с разглеждане на заявления за финансиране лечението на деца, анализиране на дейността и резултатите от провежданите диагностични и лечебни процедури, организиране на мероприятия за набиране на финансови средства за дейността на фонда, популяризира дарителската инициатива и др.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД