БЛС: Договорите с НЗОК се сключват по неясни критерии

Д-р Венцислав ГрозевВажат ли критериите за достатъчност и недостатъчност по здравна карта и при сключване на договори с изпълнители на извънболнична помощ; как обемите ще станат част от индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ; с какъв документ ще се доказва, че лекарят е уведомил пациента си за това дали касата покрива лекарството му напълно или частично. Това е само част от въпросите, отправени от председателя на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев към управителя на здравната каса във връзка със започналото от 1 април подписване на договори с НЗОК.
Според съсловната организация, договорите с НЗОК ще се сключват по неясни критерии. По тази причина д-р Грозев е изпратил писмо с 10 въпроса към ръководството на касата. Сред тях са още въпроси като този как ще работят лечебните заведения при изпълнение на дейности, за които се изисква комплексно лечение, при положение че комплексността може да се установи едва след подаване на заявителни документи за сключване на договори, т.е. най-рано 30 дни след влизането в сила на решението на касата.
С този въпрос е свързан и друг – как ще бъдат обслужвани пациентите с онкологични заболявания при прилагане на условието, че онкокомисия могат да сформират само болници със собствени структури по лъчелечение или нуклеарна медицина от минимум 2-ро ниво на компетентност – нещо, което притежават едва десетина болници у нас.
„Здравна поща“

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД