МС одобри промени в Комисията по прозрачност на лекарствата

д-р Евгени ТасовскиПравителството одобри промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съобщиха от правителствената пресслужба. Съгласно правилника за условията и реда на работа на Комисията, на всеки две години се изисква обновяване на една втора от състава, като чрез жребий се определят половината от членовете, чийто мандат се прекратява.
Институциите, чиито представители са с прекратен мандат, излъчиха своите нови кандидати, като единствено Българската генерична фармацевтична асоциация и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България излъчиха досегашния си общ представител д-р Евгени Тасовски, който има право на още един мандат.
С оглед спазване на нормативните изисквания, както и с оглед обезпечаване на работата, на мястото на Свобода Ханджиева и Виктория Георгиева като представители на Министерството на здравеопазването са определени д-р Нели Таринска и маг. фарм. Станислава Йорданова, д.ф. На мястото на Надежда Петкова като представител на Министерството на труда и социалната политика е предложен Стоян Гайдажиев. На мястото на д-р Мария Попова-Кираджиева като представител на Изпълнителната агенция по лекарствата е предложена д-р Любина Тодорова. На мястото на д-р Диана Чинарска като представител на Българския лекарски съюз, е определен адвокат Цветозар Младенов. На мястото на д-р Николай Шарков като представител на Българския зъболекарски съюз е предложен д-р Борислав Миланов – председател на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз. На мястото на Асен Георгиев като представител на организациите за защита правата на пациентите е определен адвокат Пламен Таушанов.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД