Болница „Александровска” получи сертификат за високо качество на медицинските услуги

Болница „Александровска” получи сертификат за високо качество на медицинските услугиУМБАЛ „Александровска“ получи днес сертификат за качество ISO 9001:2008. Документът гарантира, че медицинските услуги, предоставяни в болницата, отговарят на добрите практики и международните стандарти за диагностика, лечение и рехабилитация. Той е със срок на валидност 3 години.
Директорът на болницата доц. Костадин Ангелов отбеляза, че изискването за наличието на системи за управление на качеството е записано в новата наредба на Министерството на здравеопазването за критериите, по които лечебните заведения ще сключват договор с НЗОК.
Зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков потвърди това. МЗ е включило това нещо в наредбата си като допълнителни точки, които се дават при оценка на болниците при сключване на договор с тях, каза той. По думите му в бъдеще все повече ще се обръща внимание на качеството и ще се въвеждат все нови критерии за това. Според него ако болниците притежават подобни документи това означава, че НЗОК също ще може да гарантира пред здравно осигурените качество на лечението.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД