Касата утвърди нови изисквания за инсулиново лечение на захарен диабет

Касата утвърди нови изисквания за инсулиново лечение на захарен диабетНЗОК утвърди нови изисквания в извънболничната помощ за инсулиново лечение на захарен диабет тип 1, лечение на захарен диабет тип 2 и лечение с медикамента „Метотрексат“.
Новите изисквания са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, съдържащ медикаменти за домашно лечение, които НЗОК заплаща. В списъка вече са включени новите лекарствени продукти с Международни непатентни наименования /INN/ Insulin degludec – за захарен диабет тип 1 и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхибитори за захарен диабет тип 2, както и промяна във възрастовите ограничения на Insulin detemir.
Според новите изисквания отпада необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка на здравноосигуреното лице към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК.
Освен това в ПЛС вече е включен медикаментът Метотрексат за парентерално приложение при лечение на пациенти с псориазис, серопозитивен ревматоиден артрит и юношески (ювенилен) артрит.
В изготвянето на новите изисквания са участвали консултантите на НЗОК по ендокринология и болести на обмяната, както и експерти от институцията по кожни и венерически болести, ревматология и детска ревматология, информират още от НЗОК.
Новите изисквания са в сила от 1 февруари 2016 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД