Д-р Петър Москов: Системата катастрофира на ниво доболнична помощ

Д-р Петър МосковСистемата катастрофира на ниво доболнична помощ. Това каза министърът на здравеопазването д-р Петър Москов. Той добави, че системата се проваля там, където е ежедневният досег на хората с нея, а именно с личния лекар и специалистите. Според него това се дължи на сериозния кадрови дефицит на базови медицински специалисти. По думите му недостигът на лекари е констатиран от националната здравна карта. Министърът заяви, че в резултат на тази констатация държавата ще положи усилия за промяна на тази тенденция.
Той посочи, че предстои с подписването на новия Национален рамков договор да бъдат повишени обемите в извънболничната помощ за прегледи и изследвания, като това ще бъде подкрепено финансово. Това значи по-голямо количество отпуснати стандарти за личните лекари, повече пари за доболничната помощ, отбеляза министърът.
Д-р Москов каза, че в резултат на миграцията на лекари има сериозен дефицит на ендокринолози, специалисти по вътрешни болести, детски ендокринолози, детски гастроентеролози, детски хирурзи. Има също така необходимост от още лекари в областите клинична имунология, клинична токсикология, онкология, гръдна хирургия, детска хирургия и кардиохирургия. Министърът добави, че един от лостовете за разрешаване на проблема е по-добро финансиране в тези специалности
Д-р Москов отчете, че в момента системата се развива не спрямо нуждите на пациентите, а следва една изкривена и порочна финансова логика. Според него не парите следват пациента, а пациентът следва някаква изкривена логика, налагана в годините. Той заяви, че през последната година са положени големи усилия публичните пари да бъдат инвестирани ефективно. Неслучайно тази година касата има с повече от 130 млн. бюджет от миналата година. Това са парите, които трябва да се инвестират допълнително в доболничната помощ, каза д-р Москов.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД