В Югоизточна Европа се увеличават случаите на ХИВ и СПИН

В Югоизточна Европа се увеличават случаите на ХИВ и СПИННационална пациентска организация и гръцката организация „Positive Voice“ организираха заключителната среща по Проект за насърчаване изграждането и разширяването на мрежата от центрове за консултиране и предоставяне на здравни услуги за хора от рискови групи на територията на страните от Югоизточна Европа.
Събитието се проведе на 21 януари и в него взеха участие представители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към МЗ, Столична община, НЦОЗА, български офис на СЗО, Столична РЗИ, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българско дружество по медицинска вирусология, пациентски и други неправителствени организации и фондации.
Официален гост на събитието беше председателят на "Positive Voice" Никос Дедес, който представи основните резултати и ползи от инициативата, споделяйки опита на гръцката организация в ръководенето на изградените по проекта специализирани Checkpoint центрове в Гърция. Той сподели актуални данни относно броя на новодиагностицираните хора с ХИВ в региона, като отчете, че Югоизточна Европа е единственият регион в света, където тези случаи нарастват прогресивно. Основен акцент в изложението му бе, че късното поставяне на диагноза за ХИВ води след себе си не само проблеми за пациентите, но и значителни разходи за държавата. Никос Дедес сподели, че вече има налични доказателства за това, че навременното назначаване на терапия на пациенти с ХИВ подобрява значително резултатите и ползите в общественото здраве, като намалява риска от ко-инфекции и смърт.
В последващата дискусия с участието на представители на български институции и на НПО, бяха обсъдени предизвикателствата в работата с хора от рискови групи, както и възможностите за пренасяне на добрите практики чрез създаване на мрежа от идентични центрове и на територията на България. Беше отчетено, че е необходимо да се повиши квалификацията и мотивацията на медицинските специалисти да работят с хора от рискови групи, като се осигури адекватно консултиране, тестване и предоставяне на комплексни здравни услуги. Д-р Хасърджиев заяви, че българските институции трябва да положат усилия да заимстват добрите практики от страни като Гърция. За целта обаче е необходимо участието на общността в проектирането на такива модели и насърчаването на работата на неправителствени организации, работещи с рискови групи и организации за осигуряване на услуги, базирани в общността.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД