През 2015 г. са понижени нивата на компетентност на структури в 14 лечебни заведения

През 2015 г. са понижени нивата на компетентност на структури в 14 лечебни заведенияПрез миналата година са понижени нивата на компетентност на структури в 14 лечебни заведения. Това обяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков. Той отбеляза, че най-често подобна промяна се дължи на липсата на достатъчно медицински персонал. Зам.-министърът каза, че през годината по различни поводи се правят проверки на лечебните заведения от страна на НЗОК. По думите му инспекторите винаги проверяват най-напред състоянието на структурите. Те често установяват, че има лекари, които се местят от една болница в друга.
Той добави, че МЗ планира наблюдението на нивата на компетентност да бъде периодично.
Д-р Пенков съобщи, че вече са готови областните здравни карти и в момента националната комисия работи, за да определи потребностите от лечебни заведения по региони. По думите му забелязва се, че на някои места има малко повече хирургични легла от средноевропейския стандарт. Като пример той даде областите Пазарджик и Пловдив. В момента се правят критерии, които ние сме задължени да направим. Критерии, по които да се направи сравнение между две клиники или три клиники, които кандидатстват пред касата за договор. Тези критерии трябва да бъдат обективни, за да може да каже НЗОК или районната каса, когато сключва договор – ето, аз съм се позовала на тези изследвания и тези критерии, и затова предлагам договор на тази клиника и на тази болница, каза той
От думите на д-р Пенков стана ясно, че в определени области липсват видове легла, като например инфекциозните. По думите му тогава се отправя препоръка към притежателите на болници в региона да работят в посока на разкриването на такива легла. Държавата ще подкрепи развитието на такъв тип дейност, добави той. Според него ако някоя община няма например специалист по белодробни заболявания, тогава винаги на регионално ниво ще има структура, която да поеме нуждите на хората.
Д-р Пенков също така заяви, че през тази година няма да има трусове в системата на финансиране на болничната помощ. Думите му бяха в отговор на въпрос дали няма да се повтори ситуацията с лимитите на лечебните заведения, при която не им бяха платени дейности за над 52 млн. лв. От март 2015 г., когато се приеха тези разпоредби за изплащане само на вече договорена и планирана дейност, беше ясно на всички, че трябва да се работи в рамките на бюджетите, които имат самите болници, каза той.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД