Леко намалява броят на лекарите, които искат работа в чужбина

Леко намалява броят на лекарите, които искат работа в чужбинаОт влизането в сила на Наредба № 1 в края на януари 2015 г. до края на годината специализантите по нея са 1204. От тях 857 са новозавършили и неспециализиращи до момента по реда на Наредба № 1, а 347 са прехвърлени от отменената вече Наредба № 34, информират от здравното министерство.
През 2015 г. базите за обучение в страната са обявили 923 места за специализанти по клинични специалности по реда на Наредба № 1, а висшите училища са обявили над 200 места по неклинични специалности.
За цялата 2015 г. Министерството на здравеопазването е издало общо 364 удостоверения на български лекари за придобита професионална квалификация, които да послужат за работа в друга държава-членка на ЕС.
За сравнение – издадените през 2014 г. удостоверения са 411. Това показва, че промените в наредбата за специализациите са успешна стъпка по посока задържането в страната на младите лекари, смятат от ведомството.
Промените в Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването бяха направени с цел създаване на привлекателни условия за специализация и за професионално развитие на медицинските специалисти. Като резултат беше облекчен достъпът до специализация чрез отпадане на платената специализация, а започването на самата специализация стана възможно целогодишно, припомнят от МЗ.
Определянето на местата за специализанти от самите бази за обучение освен че значително съкрати сроковете за започване на обучението, отговори и на текущите потребности на базите от човешки ресурси, посочват още от министерството. Специализацията по клинични специалности вече се осъществява въз основа на трудов договор, което гарантира на специализантите правото да получават адекватно трудово възнаграждение, твърдят също така от там.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД