Предложиха проф. Миланов за награждаване с орден „Стара планина”

{idkey=9368b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12198-predlozhiha-prof-milanov-za-nagrazhdavane-s-orden-stara-planina][title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%E2%80%9E%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9D][desc=]}{cmp_start idkey=9331[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12198-predlozhiha-prof-milanov-za-nagrazhdavane-s-orden-stara-planina][title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%E2%80%9E%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9D][desc=]}
Предложиха проф. Миланов за награждаване с орден „Стара планина”Правителството предлага на Президента на Република България да удостои проф. д-р Милан Миланов с орден „Стара планина“ – първа степен, за изключително големите му заслуги в областта на здравеопазването и медицинската наука и практика. Това е решено на днешното заседание на Министерски съвет, съобщават от правителствената пресслужба.
Проф. Миланов е роден през 1945 г. в София. През 1973 г. завършва Медицинския университет в София. Придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение, както и спешна медицина (в България) и по трансплантация в Европейския университет в Барселона. В периода 1991-1992 г. е бил заместник-министър на здравеопазването. Също така е изпълнявал длъжностите заместник-председател на Български лекарски съюз и общински съветник в Столичния общински съвет. Проф.
Миланов беше председател на Централната етична комисия на съсловната организация на лекарите, а в момента е председател на най-голямата лекарска колегия в БЛС - столичната.
екарят е член на Световната и на Европейската асоциации по спешна медицина, на европейските асоциации по анестезиология, по ентерално и парентерално хранене, както и на координаторите по трансплантация. Автор е на около 200 публикации на тема медицина и на редица учебници по медицина.
Проф. д-р Милан Миланов продължава своята активна дейност като началник на Клиника по интензивно лечение при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

„Здравна поща”{cmp_end}{cmp_comments idkey='9331c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12198-predlozhiha-prof-milanov-za-nagrazhdavane-s-orden-stara-planina]}{idkey=9368b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12198-predlozhiha-prof-milanov-za-nagrazhdavane-s-orden-stara-planina][title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%E2%80%9E%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9D][desc=]}{idkey='9368c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12198-predlozhiha-prof-milanov-za-nagrazhdavane-s-orden-stara-planina]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД