70 млн.лв. са просрочените задължения на НЗОК към западни фондове

70 млн.лв. са просрочените задължения на НЗОК към западни фондовеПросрочените задължения на НЗОК към западни фондове през 2016 г. ще достигнат 70 млн. лв. Това става ясно от стенограмата на заседанието на Надзорния съвет на здравната каса от 8 декември. В същото време в бюджета на здравния фонд за следващата година има предвидена сума от едва 60 млн. лв. Поради тази причина някои от надзорниците от гражданската квота изказват опасения, че ще се наложи касата да изплаща и лихви.
Миналата седмица Надзорният съвет взе решение задължения по Правилата за координация на системите за социална сигурност да бъдат плащани на части, като се започне от тези, за които се дължат лихви. Останалите задължения, извън въпросните 60 млн. лв., които касата може да разплати през 2016 г., са предвидени за плащане през 2017 г. Общата сума, която НЗОК дължи на западните фондове към момента е за 136 млн. лв.
Все пак надзорниците отчетоха факта, че засега искания за плащания са постъпили единствено от страна на Германия. От стенограмата не става ясно колко точно са дължимите суми, но е трябвало те да бъдат платени до 31 декември 2015 г. След това започват да текат лихви. Заради невъзможността това да стане надзорът взима решение да преговаря с Германия за разсрочване на парите.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД