В УМБАЛ „Св. Марина” заработи трети линеен ускорител

В УМБАЛ „Св. Марина” заработи трети линеен ускорителПриключването на проекта по изграждане и оборудване с високотехнологична апаратура на Онкологичния и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св. Марина” - Варна обяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков на заключителна пресконференция в морската столица.
С въвеждането на трети линеен ускорител за радиохирургия, градът на практика се превръща в модерен и високотехнологично оборудван център за лечение на онкологични заболявания.
Университетската болница във Варна вече предлага пълен цикъл за диагностика и лечение на най-тежките заболявания.
Тя е напълно оборудвана за комплексно лечение на онкоболни пациенти, включващо диагностика на туморите с ендоскопски центрове, модерни скенери, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна компютърна томография, циклотронен комплекс, модерна патоанатомия с имунохистохимия и молекулярно-генетичен анализ на туморите, персонализирана медицина, безкръвни хирургични интервенции с 3D лапароскопска апаратура, индивидуализирана химиотерапия и модерно и ефективно лъчелечение.
Лъчетерапевтичният център в „Св. Марина“ е единственият център в България с 3 линейни ускорителя от най-високо поколение. Първите два апарата се използват от април 2015 г.
Третият линеен ускорител ще влезе в употреба до дни. Той е единствен по рода си в страната и съчетава всички възможности на линеен ускорител, кибернож и гаманож.
Болницата вече разполага и с нов апарат за магнитнорезонансна томография от съвсем ново поколение.
Той е с двойно по-силно магнитно поле, което позволява повишени диагностични възможности, по-добра пространствена разделителна способност и съкратено време на изследване.
С него се затваря и цикълът на образната диагностика в УМБАЛ “Св. Марина”, така че в нея вече да се извършват всички възможни диагностични процедури.
Друга стратегическа придобивка за лечебното заведение е модерният стерилизационен център, който разполага с разнообразни машини за стерилизация и дезинфекция на материали, хирургически инструменти и ендоскопска апаратура.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД