4 нови лечебни заведения в страната чакат разрешение от МЗ да отворят врати

4 нови лечебни заведения в страната чакат разрешение от МЗ да отворят вратиПрез 2015 г. три болници и един диализен център са подали заявления в МЗ за получаване на разрешително за работа от 2016 г. Това става ясно от справка на Министерството на здравеопазването. Към момента заявленията са в процедура на разглеждане и отстраняване на нередности, уточняват от ведомството.
Според настоящото законодателство, ако едно лечебно заведение отговаря на всички изисквания, министърът на здравеопазването издава разрешение. Ако не отговаря на изискванията – той издава мотивиран отказ. Законът не дава възможност на МЗ да откаже разрешение за дейност на лечебно заведение, което отговаря на изискванията.
Съгласно измененията в ЗЛЗ обаче преди издаване на разрешение за дейност за нови лечебни заведения за болнична помощ Комисията за Националната здравна карта (НЗК) трябва да извърши оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на картата. При положителна оценка лечебното заведение може да сключи договор с НЗОК. При отрицателна оценка, новата болница или дейности не се включват в картата и не могат да сключват договор с НЗОК до актуализацията й.
Отрицателна оценка може да се даде, ако болничната мрежа в съответния регион задоволява потребностите на населението от брой легла, видове медицински дейности и нива на компетентност, определени в НЗК, и няма нужда от нови лечебни заведения или нови дейности. Цялостна актуализация на картата се прави на всеки три години, а частична актуализация - при необходимост в случаите, определени с методиката за областните здравни карти, припомниха от ведомството.
Към момента са готови областните здравни карти, на базата на които предстои да бъде изготвена и утвърдена НЗК. До нейното утвърждаване не може да се каже колко нови лечебни заведения или нови дейности ще получат положително становище от комисията за дейност през 2016 г., посочват от здравното министерство. Същевременно обаче в закона за бюджета на касата за идната година бе включен текст, с който мораториумът върху това нови болници да сключват договор с касата или пък вече съществуващи да разкриват нови дейности, плащани от НЗОК, се удължава с година. Така, ако картата бъде утвърдена в началото на 2016 г., а ведомството издава разрешение за дейност след това, нито едно ново лечебно заведение няма да може да сключи договор с НЗОК за 2016 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД