Д-р Станимир Хасърджиев отново е генерален секретар на Европейско партньорство за качествено здравеопазване

Д-р Станимир Хасърджиев отново е генерален секретар на Европейско партньорство за качествено здравеопазване Преизбирането на нов управителен комитет на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване, чийто съосновател е Национална пациентска организация (НПО), се състоя на 11 декември по време на Втората годишна среща на партньорите, съобщават от пациентската организация.  Срещата се проведе в Информационния център на Европейския парламент в Брюксел и събра близо 50 представители на пациентите, медицинските специалисти, индустрията, както и представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Люксембургското председателство на ЕС. По време на събитието бяха избрани новите членове на Управителния комитет (УК) за периода 2016-2017 г. Според устава на Партньорството, партньорите имаха право да предложат кандидати според няколко категории, като Андерс Оусън от Европейски пациентски форум и д-р Станимир Хасърджиев бяха преизбрани съответно за председател и генерален секретар на организацията. За останалите места в УК бяха избрани представители на Постоянния комитет на европейските лекари (CPME), Платформата за международно сътрудничество относно имигрантите без документи (PICUM) и Университета в Пелопонес, а от страна на асоциациите на индустрията бе решено, че Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), Европейската генерична асоциация (EGA) и Европейския алианс на индустриалните асоциации за медицински технологии (MedTech Europe) ще бъдат част и ще допринасят за дейността на комитета на ротационен принцип чрез техните представители. Д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, бе отново преизбран в качеството си на съпредседател на Групата на евродепутати, които работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа. „Здравна поща”Преизбирането на нов управителен комитет на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване, чийто съосновател е Национална пациентска организация (НПО), се състоя на 11 декември по време на Втората годишна среща на партньорите, съобщават от пациентската организация.
Срещата се проведе в Информационния център на Европейския парламент в Брюксел и събра близо 50 представители на пациентите, медицинските специалисти, индустрията, както и представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Люксембургското председателство на ЕС.
По време на събитието бяха избрани новите членове на Управителния комитет (УК) за периода 2016-2017 г.
Според устава на Партньорството, партньорите имаха право да предложат кандидати според няколко категории, като Андерс Оусън от Европейски пациентски форум и д-р Станимир Хасърджиев бяха преизбрани съответно за председател и генерален секретар на организацията. За останалите места в УК бяха избрани представители на Постоянния комитет на европейските лекари (CPME), Платформата за международно сътрудничество относно имигрантите без документи (PICUM) и Университета в Пелопонес, а от страна на асоциациите на индустрията бе решено, че Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), Европейската генерична асоциация (EGA) и Европейския алианс на индустриалните асоциации за медицински технологии (MedTech Europe) ще бъдат част и ще допринасят за дейността на комитета на ротационен принцип чрез техните представители. Д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, бе отново преизбран в качеството си на съпредседател на Групата на евродепутати, които работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД