Намаляват личните лекари у нас

Намаляват личните лекари у насИ през 2015 г. се запазва тенденцията личните лекари да намаляват, сочат данните на здравната каса. През тази година индивидуалните практики на общопрактикуващи с договор с касата са 3615 при 3648 за миналата година, като през 2014 г. общо личните лекари са били 4515. Груповите практики остават 239.
През миналата година един лекар е имал средно 1649 пациенти в листата си, а през тази година те са вече 1749. Най-ниска е осигуреността с общопрактикуващи в Кърджали и Търговище. В Кърджали един лекар отговаря за 2602 пациенти средно.
Най-много джипита има в Плевен и Добрич. Според последната национална здравна карта, приета от Министерския съвет през 2011 г., у нас трябва да има минимум 5374 джипита.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД