Старозагорската МБАЛ „Тракия” с национална награда за добра хигиена

Старозагорската МБАЛ „Тракия” с национална награда за добра хигиенаНаграда за успешно стартиране на програмата на Световната здравна организация за утвърждаване на добри практики по отношение хигиената на ръцете в здравните заведения получи старозагорската болница „Тракия“. Тя бе връчена от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции.
Съгласно стратегията на СЗО, системата за правилна хигиена на ръцете трябва да бъде въведена във всички здравни заведения по света до 2020 г. Болница „Тракия“ е едно от 7-те здравни заведения у нас, които официално са започнали работа по програмата.
Проектът за внедряване правилата за хигиена на ръцете стартира на 5 май с демонстрация и обучение на правилната техника за хигиенна дезинфекция на ръцете в лечебното заведение. В кампанията се включиха лекари и медицински сестри от болницата и студенти по медицина от Тракийския университет.
За осемте месеца от старта на програмата „Чисти ръце“ в болницата са проведени обучения във всяко едно от над 20-те звена. Чрез се изяснява важността на проблема и се провеждат дискусии. В лечебното заведение са поставени и над 200 диспенсери с дезинфектант за ръце.
Хигиената на ръцете играе ключова роля за превенцията на вътреболнични инфекции.
Проучванията сочат, че в световен мащаб едва 40% от здравните работници спазват стриктно 5-те момента за дезинфекция на ръцете.
Прилагането на програмата за подобряване хигиената цели повишаване на този процент и превръщането му в един постоянен процес.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД