БЛС още се колебае за преговорите за НРД

БЛС още се колебае за преговорите за НРДЗаради текстове от Закона за бюджета на НЗОК, които остават в него и след окончателното му приемане, БЛС все още се колебае дали да преговаря за Национален рамков договор. Това стана ясно от думите на председателя на съсловната организация д-р Венцислав Грозев по време на форум, посветен на здравната реформа. Според него лекарският съюз е обезпокоен от това, че се дава право на директорите на РЗОК да закупуват от болниците дейности от основния пакет в рамките на определени обеми.
На своето заседание от 4 декември БЛС ще покани ръководството на НЗОК, за да доизясним тези ситуации около бъдещия рамков договор, който може да бъде спънат точно по тази причина. Ако постигнем съгласие евентуално ще възстановим преговорите с касата.
След събора на лекарския съюз, именно опитът за промяна на Закона за здравното осигуряване през преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК доведе до ситуацията да замразим преговорите, заяви председателят на БЛС.
Д-р Грозев коментира, че лекарският съюз ще се стреми да няма лимитиране за обема дейност за болничната помощ от основния пакет. Той отбеляза, че през тази година няма превишаване на разходите за болнична помощ. Според него в края на година дори няма да бъде достигнат пълният обем на дейностите, заложен предварително. Това, което е прието като основен пакет и е гарантирано на 100% от НЗОК, след проверка моля да бъде заплатено, заяви той.
Председателят на БЛС коментира и ситуацията около остойностяването на дейностите, заплащани от касата, и лекарския труд. Той напомни, че още през юни съсловната организация създаде две комисии, които се занимават с това. По думите му най-вероятно те ще приключат своята работа до средата на следващата година. Докато лекарският и медицинският труд не бъдат остойностени, ние не можем да говорим за стабилност и спокойствие на системата. 15 години вече откакто съществуват клиничните пътеки, в тях няма нито една дума за лекарски или медицински труд, заяви той.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД